شیر خودکار دریچه ای

نام محصول:

شیر خودکار دریچه ای

Product Name:

Swing Check Valve