شیر غیر گازی صافی دار

نام محصول:

شیر غیر گازی فیلتر دار

Product Name:

Y Ball Valve With Filter