شیلنگ بافته شده معمولی

نام محصول:

شلنگ رابط

شلنگ دو سر مهره

شلنگ تک پایه

شلنگ ماشین لباسشویی